Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

 

Název vyhlášky

Účinnost

 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 4/2011

 

9.3.2011

 

Vyhláška o odpadech

 

1.1.2009

zrušena 1.4.2015

 

Obecně závazná vyhláška o odpadech 3/2011

 

9.3.2011

 

Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vymezení zastavěného území obce Chodovlice

 

 

 Vymezení zastavěného území obce Chodovlice

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů

 

 

1.1.2013 

zrušena  

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů

 

 

27.02.2013

zrušena 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 - POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

07.06.2013

zrušena 

 

 Řád veřejného pohřebiště

 

 

22.05.2013

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 22014, požární řád obce

 

11.7.2014

Obecně závazná vyhláška o odpadech č. 1-2015

 

Obecně závazná vyhláška č. 2-2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů

 

Provozní řád Kulturního domu

 

Obecně závazná vyhláška 1-2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

 

1.4.2015

 

1.1.2016

 

1.1.2016

 

 

6.9.2016

Různé

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

Jednací řád zastupitelstva obce

          • Jednací řád zastupitelstva obce

 Standardy

         . Standardy kvality sociálně-právní ochrany

 

Usnesení zastupitelstva obce

 

 

Závěrečný účet obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

               

    

 

 

 

 

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

ejsou vloženy žádné dokumenty

20. 11. Nikola

Zítra: Albert

www.portal.gov.cz

 

 

www.mesta.obce.cz

Diskusní fórum

příspěvků: 22

Návštěvnost stránek

092529