Rozpočet

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet po na rok 2017 po 1. rozpočtovém opatření

Rozpočet na rok 2017 po 2. rozpočtovém opatření

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2016 po 1. rozpočtovém opatření

Rozpočet na rok 2016 po 2.rozpočtovém opatření

Rozpočet na rok 2016 po 3.rozpočtovém opatření

Rozpočet na rok 2016 po 4.rozpočtovém opatření

 

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtovém opatření

Rozpočet na rok 2015 po 2. rozpočtovém opatření

Rozpočet na rok 2015 po 3. rozpočtovém opatření

 

Rozpočet na rok 2014 po 3. rozpočtovém opatření

Rozpočet na rok 2014 po 2. rozpočtovém opatření

Rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtovém opatření

Rozpočet na rok 2014 

 

Rozpočet na rok 2013 po 3. rozpočtovém opatření

Rozpočet na rok 2013 po 2. rozpočtovém opatření

Rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtovém opatření

Rozpočet na rok 2013 - obec Chodovlice

 

Rozpočet na rok 2012 po 2. rozpočtovém opatření

Rozpočet na rok 2012 po 1. rozpočtovém opatření

Rozpočet na rok 2012

 

Rozpočet na rok 2011

 

 Rozpočet roku 2010

Rozpočtový výhled na rok 2016-2019

 

 

Rozpočet roku 2009

 

 

PŘÍJMY

111100000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č.  220 000,--

111200000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v.20 000,--

111300000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.20 000,--

112100000 Daň z příjmů právnických osob 330 000,--

121100000 Daň z přidané hodnoty470 000,--

133700000 Poplatek za likvidaci kom.odp.35 500,--

134100000 Poplatek ze psů 2 500,--

136100000 Správní poplatky 500,--

36322111 Příjmy z poskytování služeb 500,--

37252111 Příjmy z využívání a zneškod. kom. odp.      5 000,--

6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků  3 000,--

63102141 Příjmy z úroků 20 000,--

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příjmy celkem1 127 000,--

VÝDAJE

31115321 Dotace na předškolní zařízení 10 000,--

31135321 Dotace obci na základní školu50 000,--

33195021 Ostatní záležitosti kultury /vedení kroniky/3 000,--

33995175 Pohoštění 10 000,--

33995194 Věcné dary 12 000,--

36315154 Elektrická energie/veřejné osvětlení/15 900,--

36315171 Opravy a udržování/veřejné osvětlení/10 000,--

37225169 Nákup služeb /odvoz odpadu/120 000,--

37225329 Neinvest.dotace SONO1 600,--

37255169 Nákup služeb /BEC - nebezpečné odpady1 000,--

37255169 Nákup služeb /BEC/12 000,--

37455021 Ostatní osobní výdaje /péče o vzhled obce/18 000,--

37455156 Pohonné hmoty a maziva2 000,--

37455169 Nákup ostatních služeb3 000,--

61125023 Odměny členů zastupitelstva232 000,--

61715021 Ostatní osobní výdaje36 000,--

61715032 Povin. pojistné na zdrav.21 000,--

61715136 Knihy, učební pomůcky a tisk1 000,--

61715139 Nákup materiálu20 000,--

61715151 Studená voda /obec/500,--

61715154 Elektrická energie /obec/12 000,--

61715161 Služby pošt1 000,--

61715162 Služby telekomunikací a radiok.13 000,--

61715169 Nákup ostatních služeb10 000,--

61715171 Opravy a udržování /obec/10 000,--

61715175 Pohoštění                             2 000,--

61715223 Neinvestiční transfery církvím a náb.společnostem5 000,--

61715361 Nákup kolků500,--

63105163 Služby peněžních ústavů11 000,--

63205163 Pojištění budov9 000,--

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výdaje celkem653 000,--

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rozpočet roku 2008

PŘÍJMY

111100000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č.200 000,--

111200000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v.30 000,--

111300000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.15 000,--

112100000 Daň z příjmů právnických osob200 000,--

121100000 Daň z přidané hodnoty390 000,--

134100000 Poplatek ze psů2 500,--

136100000 Správní poplatky500,--

151100000 Daň z nemovitosti100 000,--

411200000 Neinv.přijaté dotace ze st.roz.7 200,--

36322111 Příjmy z poskytování služeb500,--

37222111 Příjmy z poskytování služeb kom.odpadu40 000,--

37252111 Příjmy z poskytování služeb BEC5 000,--

61712111 Příjmy z poskytování služeb5 300,--

61712131 Příjmy z pronájmu pozemků1 000,--

63102141 Příjmy z úroků12 000,--

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příjmy celkem1 009 000,--

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VÝDAJE

31115321 Dotace na předškolní zařízení22 000,--

31135321 Dotace obci na základní školu40 000,--

33195021 Ostatní záležitosti kultury /vedení kroniky/3 000,--

33995175 Pohoštění8 000,--

33995194 Věcné dary10 000,--

36315154 Elektrická energie/veřejné osvětlení/50 000,--

36315171 Opravy a udržování/veřejné osvětlení/65 000,--

36325171 Opravy a udržování /hřbitov/100 000,--

37225169 Nákup služeb /odvoz odpadu/128 000,--

37225329 Neinvest.dotace SONO1 500,--

37255169 Nákup služeb /BEC/12 000,--

37455021 Ostatní osobní výdaje /péče o vzhled obce/12 000,--

37455156 Pohonné hmoty a maziva1 000,--

37455169 Nákup ostatních služeb10 000,--

61125023 Odměny členů zastupitelstva230 000,--

61715021 Ostatní osobní výdaje30 000,--

61715032 Povin. pojistné na zdrav.25 000,--

61715136 Knihy, učební pomůcky a tisk3 000,--

61715137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek10 000,--

61715139 Nákup materiálu10 000,--

61715151 Studená voda /obec/1 000,--

61715154 Elektrická energie /obec/13 000,--

61715161 Služby pošt1 000,--

61715162 Služby telekomunikací a radiok.20 000,--

61715169 Nákup ostatních služeb120 000,--

61715171 Opravy a udržování /obec/59 000,--

61715223 Neinvestiční transfery církvím a náb.společnostem5 000,--

61715361 Nákup kolků500,--

63105163 Služby peněžních ústavů10 000,--

63205163 Pojištění budov9 000,--

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výdaje celkem1 009 000,--

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpočet roku 2007

 

 

 

PŘÍJMY

 

111100000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č.180 000,--

111200000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v.60 000,--

111300000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.15 000,--

112100000 Daň z příjmů právnických osob200 000,--

121100000 Daň z přidané hodnoty350 000,--

134100000 Poplatek ze psů2 000,--

136100000 Správní poplatky500,--

151100000 Daň z nemovitosti190 000,--

411200000 Neinv.přijaté dotace ze st.roz.7 000,--

36322111 Příjmy z poskytování služeb2 500,--

37222111 Příjmy z poskytování služeb kom.odpadu50 000,--

61712111 Příjmy z poskytování služeb1 000,--

61712131 Příjmy z pronájmu pozemků1 000,--

63102141 Příjmy z úroků10 000,--

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příjmy celkem1 069 000,--

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VÝDAJE

 

31135321 Dotace obci na základní školu60 000,--

33195021 Ostatní záležitosti kultury /vedení kroniky/4 000,--

33995175 Pohoštění20 000,--

33995194 Věcné dary20 000,--

33415169 Rozhlas3 000,--

36315154 Elektrická energie/veřejné osvětlení/60 000,--

36315171 Opravy a udržování/veřejné osvětlení/30 000,--

36325151 Studená voda /hřbitov/1 000,--

36325171 Opravy a udržování /hřbitov/200 000,--

37225169 Nákup služeb /odvoz odpadu/120 000,--

37225329 Neinvest.dotace SONO2 000,--

37455021 Ostatní osobní výdaje /péče o vzhled obce/15 000,--

37455139 Nákup materiálu2 000,--

37455156 Pohonné hmoty a maziva3 000,--

37455169 Nákup ostatních služeb3 000,--

61125023 Odměny členů zastupitelstva200 000,--

61715011 Platy zaměstnanců70 000,--

61715021 Ostatní osobní výdaje3 000,--

61715031 Povin. pojistné za soc. zabezp.22 000,--

61715032 Povin. pojistné na zdrav.8 000,--

61715038 Ostatní povinné pojistné500,--

61715136 Knihy, učební pomůcky a tisk5 000,--

61715137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek20 000,--

61715139 Nákup materiálu20 000,--

61715151 Studená voda /obec/500,--

61715154 Elektrická energie /obec/15 000,--

61715161 Služby pošt1 000,--

61715162 Služby telekomunikací a radiok.20 000,--

61715163 Služby peněžních ústavů10 000,--

61715168 Služby zpracování dat40 000,--

61715169 Nákup ostatních služeb50 000,--

61715171 Opravy a udržování /obec/10 000,--

61715175 Pohoštění5 000,--

61715179 Ostatní nákupy10 000,--

61715222 Neinvestiční transfery obč.sdružením5 000,--

61715223 Neinvestiční transfery církvím a náb.společnostem3 000,--

61715361 Nákup kolků1 000,--

63105163 Služby peněžních ústavů10 000,--

63205163 Pojištění budov10 000,--

64025366 Vratky dotace za volby33 000,--

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výdaje celkem1 115 000,--

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Financování46 000,--

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpočet roku 2006

Příjmy

 Plán Skutečnost

Daňové příjmy

947 800,-

1 001 038,-

Nedaňové příjmy

50 000,-

48 008,-

Kapitálové příjmy

0,-

0,-

Dotace

2 200,-

54 534,-

Financování

680 000,-

166 320,-

Celkem

1 680 000,-

1 269 900,-

Výdaje  

Plán Skutečnost

Provozní výdaje

 

 

- školství

50 000,-

51 400,-

- kultura

43 000,-

38 800,-

- místní hospodářství

120 000,-

225 300,-

- státní správa a samospráva

767 000,-

768 280,-

- ostatní

20 000,-

19 800,-

Rezerva

680 000,-

166 320,-

Kapitálové výdaje

0,-

0,-

Financování

-680 000,-

-166 320,-

Celkem

1 680 000,-

1 269 900,-

Rozpočet roku 2005

Příjmy

 Plán Skutečnost

Daňové příjmy

802 500,--

975 100,--

Nedaňové příjmy

58 500,--

53 900,--

Kapitálové příjmy

 

 

Dotace

2 000,--

2 000,--

Financování

 

 

Celkem

863 000,--

1 031 000,--

Výdaje  

Plán Skutečnost

Provozní výdaje

 

 

- školství

35 000,--

46 500,--

- kultura

36 500,--

41 500,--

- místní hospodářství

455 400,--

481 000,--

- státní správa a samospráva

1 056 000,--

1 566 000,--

- ostatní

 

 

Rezerva

719 900,--

594 400,--

Kapitálové výdaje

 

 

Financování

- 719 900,--

- 594 400,--

Celkem

1 582 900,--

1 625 600,--

 

Rozpočet roku 2004

Příjmy

Plán Skutečnost

Daňové příjmy

701 000,--

834 670,--

Nedaňové příjmy

63 000,--

62 630,--

Kapitálové příjmy

 

 

Dotace

12 000,--

44 300,--

Financování

 

 

Celkem

808 000,--

941 600,--

Výdaje  

Plán Skutečnost
Provozní výdaje    

- školství

20 000,--

35 700,--

- kultura

33 000,--

32 800,--

- místní hospodářství

950 000,--

917 100,--

- státní správa a samospráva

632 200,--

111 900,--

- ostatní

39 600,--

 
Rezerva

1 308 000,--

598 600,--

Kapitálové výdaje

442 000,--

442 700,--

Financování

- 1 308 000,--

- 598 600,--

Celkem

2 116 800,--

1 540 200,--

18. 10. Lukáš

Zítra: Michaela

www.portal.gov.cz

 

 

www.mesta.obce.cz

Diskusní fórum

příspěvků: 22

Návštěvnost stránek

090317